Výroba čisté páry ABCO

Výroba čisté páry ABCO

Výroba čisté páry ABCOAB&CO • TT BOILERS je přední dánský výrobce zařízení vyrobených na míru dle požadavků zákazníků. Specializuje se na výrobu parních vyvíječů a kotlů středních a průmyslových velikostí, kotlů na ohřev termooleje, ohřevu vzduchu a systémů využití odpadního tepla.

AB&CO • TT BOILERS je jedním z mála světových výrobců specializujících se na výrobu zdrojů sanitární (hygienické) a čisté páry.

Čistá pára může být v současné době vyráběna přímo v nerezovém parním vyvíječi nebo v tepelném výměníku, kde je nosičem tepla pro výrobu čisté páry technická pára nebo termoolej.
Potřeba vysoce kvalitní páry je požadována zejména ve specielních aplikacích v nemocnicích, speciálních institucích, farmaceutickém průmyslu, biochemickém průmyslu, potravinářství a podobně. Termín, který se často používá pro tuto vysoce kvalitní páru je sterilní a čistá pára.

Sterilní pára

se vyrábí v hygienickém prostředí tvořeném nerezovou ocelí. Pára je sterilní, což znamená, že neobsahuje žádné podstatné množství částí jako například: železo, oxid železa a jakýkoliv druh nečistot. Kvalita napájecí vody je rovněž v požadované kvalitě. Použití této páry může být v potravinářském a chemickém průmyslu.

Čistá pára

je samozřejmě částečně podobná sterilní páře, ale něčím je hodně rozdílná. Kvalita čisté páry je extrémně vysoká. Tento druh páry je často využíván pro přímý kontakt s léky a kontroverzními sterilními částmi – pára nesmí obsahovat žádné části jakýchkoliv nečistot. Pára je proto vyráběna v super sterilním prostředí. Tyto aplikace jsou stále více běžné v nemocnicích, ale také ve specielních institucích, farmaceutickém průmyslu, biochemickém průmyslu. Aplikace výroby jak sanitární páry, tak i čistá páry mají řešení využitím technologie výrobce TT BOILERS.

KonstrukceVýroba čisté páry ABCO

Oba typy aplikací páry, sterilní i čistá požadují speciální požadavky na dodavatele napájecí vody a zdroj vlastní páry. Je evidentní, že kvalita napájecí vody je rozhodující pro kvalitu páry. Všeobecná konstrukce se musí přizpůsobit tomu, že jsou použity pouze nerezové materiály. Čistá pára požaduje, aby byl povrch částí a svarů, které přijdou do styku s čistou párou, leštěný. Konstrukce nesmí umožňovat požít odvaděč kondenzátu, u kterého nelze 100% zajistit vypuštění. Všechny části - materiály a komponenty – musí být zhotoveny z materiálů, které odpovídají kvalitě čisté páry.

Dostupné tepelné zdroje pro výrobu sterilní a čisté páry:

  • Tlaková voda

  • Termoolej

  • Tlaková pára (výměníky)

  • Elektrika

  • Hořáky olejové/plynové (pouze pro výrobu sterilní páry)

V podstatě výměníky používají horkou páru k výrobě páry o nižším tlaku. Tímto způsobem může být docíleno požadavku zákazníků na stupeň hygieny. Parní kotle a vyvíječe sterilní a čisté páry jsou k dispozici až do pracovního tlaku 25 bar. Jako teplonosné médium může být místo páry použit i termální olej.


Výroba čisté páry ABCOVýroba čisté páry ABCO

 

Dokumenty ke stažení


 

NOVINKY

Dodávka kotle pro společnost RENTAL s.r.o. Zlaté Moravce

Dodávka kotle pro společnost RENTAL s.r.o. Zlaté Moravce

Ve spolupráci se společností RENEMTECH s.r.o. jsem dodali kotel s hořákem na ohřev propylen glykolu.

více o novince17.02.2022
Dodávka kotelny na ohřev teplonosného oleje pro společnost JUTA a.s.

Dodávka kotelny na ohřev teplonosného oleje pro společnost JUTA a.s.

V rámci kontelny byl instalován kotel s hořákem, expanzní nádoba, zásobní nádrž včetně servisních čerpadel a oběhové čerpadlo.

více o novince05.01.2022
Parní vyvíječ spolu s hořákem pro společnost Ebia Tišnov

Parní vyvíječ spolu s hořákem pro společnost Ebia Tišnov

V rámci dodávky parního vyvíječe s hořákem jsme dodali i duplexní úpravnu vody.

více o novince06.04.2021
Vítězství ve výběrovém řízení pro CEREA Smiřice

Vítězství ve výběrovém řízení pro CEREA Smiřice

Jednalo se o dodávku kompletní kotelny, přesněji stavební přestavbu stávajících prostor a instalaci kompletní technologie včetně 2 parních kotlů.

více o novince12.02.2021

ECO – SERVICE , s.r.o.

Masarykova 126
696 15 Čejkovice
( poz. okres Hodonín, Jihomoravský kraj)

IČ: 49435981. DIČ: CZ49435981 (Výpis z OR)
tel.: 518 324 105
tel.: 602 55 9394
fax: 518 325 679
e-mail : ecoservice@ecoservice.cz

Ekonomická a právní činnost:
Ing. Bartáková Hana
Majitel / Jednatel společnosti 
tel.: 602 550 739
tel.: 518 324 105
e-mail : bartakova.hana@ecoservice.cz

Obchodní a technická činnost:
Ing. Barták Milan
Jednatel
tel.: 602 559 394
tel.: 518 324 105
e-mail : bartak.milan@ecoservice.cz

MENUX