Tří tahový žárotrubný kotel GSX

Tří tahový žárotrubný kotel GSX

Tří tahový žárotrubný kotel GSXKotel GSX vyráběný společností ICI CALDAIE je tří tahový kotel s chlazenou komorou obratu. Jedná se o kompaktní blokovou jednotku, jejíž významnou vlastností je prvotřídní účinnost a pokrokové technické řešení konstrukce, která je navržena pro dosažení maximální spolehlivosti a životnosti vzhledem k průmyslovému použití, pro které je zařízení hlavně zamýšleno.

Jednou z hlavních konstrukčních předností je velký vodní objem a vysoký obsah energie, které umožňují proměnnou výrobu páry s nerovnoměrným zatížením. Kvalita páry je vysoká díky implementaci speciálního technického řešení, aby se předešlo kapkám vody v parním sběrači.

Spalovací komora je technicky řešena tak, aby bylo dosaženo minimálního objemového tepelného zatížení, čímž plně splňuje striktní požadavky evropských norem a nařízení o škodlivých emisích do atmosféry (Nox).

Spalinové kanály jsou navrženy tak, aby zajistily vysoký koeficient tepelné výměny a tím dosažení vysoké účinnosti spalování.

Kotel je celý smontovaný a osazený potřebným řídícím a bezpečnostním vybavením pro jednoduchou instalaci a požaduje pouze připojení na energie, napájecí vodu, parní potrubí a odluh a odkal.

Použité konstrukční materiály jsou testovány dle evropských norem. Kovové materiály jsou testovány ultrazvukem, po svaření jsou kontrolovány rentgenem a barevnou detekční tekutinou (kapilární zkouška). Od doby, kdy se přestal používat žáruvzdorný izolační materiál, jsou servisní zásahy sníženy na minimum a není třeba zamezovat žádné tepelné setrvačnosti.

Všechny čistící postupy jsou jednoduché a rychlé díky celkové přístupnosti všech kouřových tahů.
Elektroinstalace je zhotovena dle bezpečnostních nařízení a sbíhá se v centrálním ovládacím panelu.

Tří tahový žárotrubný kotel GSXTlaková nádoba

Je zhotovena z materiálu P265GH UNI 10028/2 nebo P275NH UNI 10028/3. Je tvořena deskou trubkovnic s vyvrtanými otvory, dostatečně velká pro dilataci spalinových trubkovnic a sváry. Trubkovnice jsou zhotoveny z uhlíkové oceli Fe 35 nebo 37D, velká spalovací komory s možností dilatačního spoje nýtovaného za tepla.
Kotel je certifikován a označen značkou CE dle evropského nařízení PED 97/23/EC.

Přední stěna spalovací komory

Je zhotovena z ocelových plechů, tepelně izolována za pomocí šamotu, bez nutnosti použít žáruvzdorný materiál. Přední dveře jsou uchyceny ke kotli pomocí ocelových závěsů. Mají systém dvou způsobů otevírání a mohou být otevřeny bez nutnosti demontáže hořáku; tímto způsobem je pouze jeden pracovník schopen zajistit vyčištění kotle.

Zadní stěna spalovací komory

Je zhotovena z ocelových plechů a uchycena ke kotli pomocí mosazných šroubů a může být demontována pro dobré vyčištění. Je dodávána s dveřmi, usnadňujícími čistění a přírubou pro uchycení komínu.

Rám kotle

Je vyroben z tažené uhlíkové oceli, aby zajišťoval podporu a tuhost celému kotli včetně příslušenství.

Izolace

Obal kotle je izolován dostatečně silnými minerálními deskami, které jsou následně překryty nerezovým obalem.

Standardní vybavení kotle

Příruby PN16 nebo PN40 EN 1092-1

- parní příslušenství:

1x hlavní parní ventil, litinový s ucpávkovým těsněním
2x pojistné ventil, litinový s pružinou, sváleno dle PED 97/23/EC
2x hladinoznak včetně izolace a odkalovacího kohoutu

- rampa s měřením tlaku:

1x ukazatel tlaku páry se stupnicí
1x snímač limitního tlaku
1x regulační snímač tlaku
1x pojistný manometr s ručním resetem

- jednotka napájecí vody do kotle, upevněná ze strany k rámu kotle:

2x vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo s řízením start-stop, odpovídající velikosti a tlaku, vhodné pro maximální teplotu napájecí vody 120°C
3x uzavírací ventily, litinové s ucpávkovým těsněním
2x sítkové filtry na sací straně čerpadla
3x zpětné klapky, litinové s uzavíracím diskem

- jednotka odkalu:

1x rychle uzavírajícího se kulového ventilu odkalu, ocelolitina
1x uzavírací ventil, litinový s ucpávkovým těsněním

- automatické hladinové sondy:

1x sonda zapnutí čerpadla
1x sonda vypnutí čerpadla
2x bezpečnostní sonda minimální hladiny vody v kotli, dvě různé velikosti k ovládání odstavení hořáku z provozu při dosažení minimální hladiny vody v kotli

- hlavní ovládací panel kotle s elektrickou výbavou skládající se z:

- hlavní spínač
- spínač napájecího čerpadla
- volič napájecího čerpadla
- spínač hořáku
- relé pracovní hladiny vody
- 1 relé nízké hladiny vody
- 2 relé nízké hladiny vody
- tlačítko resetu maximálního tlaku s kontrolkou
- tlačítko resetu minimální hladiny vody tlaku s kontrolkou
- tlačítko resetu extra minimální hladiny vody tlaku s kontrolkou
- akustický signál poruchy
 

Technické údaje

Tří tahový žárotrubný kotel GSX

Technické parametry žárotrubného kotle GSX

Tří tahový žárotrubný kotel GSX

Tří tahový žárotrubný kotel GSX
 

NOVINKY

Dodávka kotle pro společnost RENTAL s.r.o. Zlaté Moravce

Dodávka kotle pro společnost RENTAL s.r.o. Zlaté Moravce

Ve spolupráci se společností RENEMTECH s.r.o. jsem dodali kotel s hořákem na ohřev propylen glykolu.

více o novince17.02.2022
Dodávka kotelny na ohřev teplonosného oleje pro společnost JUTA a.s.

Dodávka kotelny na ohřev teplonosného oleje pro společnost JUTA a.s.

V rámci kontelny byl instalován kotel s hořákem, expanzní nádoba, zásobní nádrž včetně servisních čerpadel a oběhové čerpadlo.

více o novince05.01.2022
Parní vyvíječ spolu s hořákem pro společnost Ebia Tišnov

Parní vyvíječ spolu s hořákem pro společnost Ebia Tišnov

V rámci dodávky parního vyvíječe s hořákem jsme dodali i duplexní úpravnu vody.

více o novince06.04.2021
Vítězství ve výběrovém řízení pro CEREA Smiřice

Vítězství ve výběrovém řízení pro CEREA Smiřice

Jednalo se o dodávku kompletní kotelny, přesněji stavební přestavbu stávajících prostor a instalaci kompletní technologie včetně 2 parních kotlů.

více o novince12.02.2021

ECO – SERVICE , s.r.o.

Masarykova 126
696 15 Čejkovice
( poz. okres Hodonín, Jihomoravský kraj)

IČ: 49435981. DIČ: CZ49435981 (Výpis z OR)
tel.: 518 324 105
tel.: 602 55 9394
fax: 518 325 679
e-mail : ecoservice@ecoservice.cz

Ekonomická a právní činnost:
Ing. Bartáková Hana
Majitel / Jednatel společnosti 
tel.: 602 550 739
tel.: 518 324 105
e-mail : bartakova.hana@ecoservice.cz

Obchodní a technická činnost:
Ing. Barták Milan
Jednatel
tel.: 602 559 394
tel.: 518 324 105
e-mail : bartak.milan@ecoservice.cz

MENUX