Rekuperace

Rekuperace a kotle na využití odpadního tepla

PRO VÝROBU TEPLÉ A HORKÉ VODY, PÁRY A OHŘEV TERMOOLEJE

Kotle na využití odpadního tepla jsou tepelná zařízení, která využívají teplo spalin k výrobě teplé a horké vody nebo páry či na ohřev termooleje.
Tradiční kotle na využití odpadního tepla nemají spalovací komoru, protože voda uvnitř kotle není ohřívána hořákem, ale pouze teplem spalin, které jím procházejí.

Tento proces umožňuje většině tepelné energie, která byla předtím ztrátová, aby byla využita. To řadí kotle na využití odpadního tepla mezi nejdokonalejší zařízení ke zvýšení energetické účinnosti systému.

Kotle na využití odpadního tepla pro ohřev vody či výrobu páry jsou vyráběny jako "žárotrubné" kotle. V tomto druhu kotlů procházejí spaliny svazky trubek umístěných ve vodě v tělese kotle.

Tím, že procházejí svazky trubek, spaliny předávají teplo vodě a tím se zchlazují v porovnání, když odcházely komínem. Ve stejném čase, díky absorbované energii se zvyšuje teplota vody až do okamžiku vzniku páry v závislosti na požadovaném použití.

Pro ohřev termooleje se využívá technologie, kdy olej proudí spirálními trubkovnicemi a spaliny procházejí mezi nimi a předávají svoji energii.

Je-li umožněno technickoprovozními parametry spalin, instaluje se na kotel pro využití odpadního tepla ještě ekonomizér, který zvýší celkovou účinnost systému.
 

Dostupné verze ekonomizérů:

 
  • Uhlíková ocel: pro vratnou vodu o teplotě > 50°C, s plynným palivem
  • Nerezová ocel AISI 316: pro vratnou vodu o teplotě < 50°C, s plynným palivem

Spaliny, které mohou být využity v kotlech, mohou pocházet z:

 
Rekuperace


Výhody rekuperace


Instalace kotlů na využití odpadního tepla přináší významné výhody:
 
  • Vysokou energetickou účinnost zařízení;
  • Nízké množství spáleného paliva;
  • Nízké provozní náklady;
  • Nízké emise CO2;
  • Ocenění bílým certifikátem;
  • Rychlý návrat nákladů na pořízení;
  • Vysoká ziskovost investice.

 

Ekvivalent úspory paliva jako funkce teploty a množství spalin.

Rekuperace

 
POZNÁMKA: Předpokládaná teplota spalin na vstupu do kotle je 240 °C


Typy kotlů pro rekuperaci

 

RekuperaceRegenerační kotel WHB

Tepelný zdrojem kotlů na využití odpadního tepla typu WHB jsou pouze horké spaliny bez dalšího dodatečného spalování.
Hlavním rysem rekuperačních kotlů WHB je velká flexibilita z hlediska konstrukce a využití. Kotle jsou vyrobeny na zakázku případ od případu, aby vyhověly specifickým požadavkům konečného využití.

RekuperaceRegenerační kotel GXC

Kotle na využití odpadního tepla typ GXC jsou novátorské kotle, které kombinují výrobu páry spalováním paliva a využití odpadního tepla ze spalin z externího zdroje. Tento zdroj odpadního tepla je hlavní, zatímco spalování může být využito jako záložní nebo zajišťovat požadovaný výkon, jestliže není ostatek energie z odpadního tepla pro výrobu požadovaného množství páry.
 

Další možné řešení průmyslového využití odpadního tepla a systémy kogenerace

(dokument PDF ke stažení, 1627 kB)


 

NOVINKY

Vyvíječ páry do firmy Zelenka

Vyvíječ páry do firmy Zelenka

V měsíci srpnu jsme dodali a uvedli do provozu parní vyvíječ VXP 15 ve společnosti Krůta Zelenka Židlochovice.

více o novince20.02.2019
Dodávka parního kotle

Dodávka parního kotle

V měsíci červenec jsme dodali do společnosti SEPAZ Zašová parní kotel GSX 1500 včetně ekonomizéru a hořáku ELCO Vectron.

více o novince09.01.2019
Parní vyvíječ pro pivovar

Parní vyvíječ pro pivovar

V srpnu jsme uvedli do provozu parní vyvíječ VXP 20 v minipivovaru v Žatci.

více o novince30.11.2018
Dodávka technologie ohřevu oleje

Dodávka technologie ohřevu oleje

V červnu jsme uskutečnili dodávku technologie ohřevu teplonosného oleje pro společnost Takenaka.

více o novince16.11.2018

ECO – SERVICE , s.r.o.

Masarykova 126
696 15 Čejkovice
( poz. okres Hodonín, Jihomoravský kraj)

IČ: 49435981. DIČ: CZ49435981 (Výpis z OR)
tel.: 518 324 105

tel.: 602 55 9394
fax:518 325 679
e-mail : ecoservice@ecoservice.cz

VEDENÍ SPOLEČNOSTI a EKONOMIKA:

Ing. Bartáková Hana - ředitelka společnosti
tel.: 602 550 739
tel.: 518 324 105
e-mail : bartakova.hana@ecoservice.cz

TECHNICKÉ A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:

Ing. Barták Milan - projekty, servis, náhradí díly
tel.: 602 559 394
tel.: 518 324 105
e-mail : bartak.milan@ecoservice.cz

MENUX